You are currently viewing Aby nám v škole dobre bolo… (projektový deň VI. A)

Aby nám v škole dobre bolo… (projektový deň VI. A)

  • Post category:r2017A

Počas projektového dňa sa naša trieda zúčastnila na zaujímavej aktivite s názvom Na dvore kráľa Mateja, ktorá sa konala na Zvolenskom zámku.

V rámci programu sme sa stali hercami, maliarmi, historikmi a obdivovateľmi starých obrazov… Myslíme si, že každý z nás sa dozvedel niečo nové a zároveň sme sa poriadne spoločne zabavili 🙂