You are currently viewing Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

Korčuliarsky výcvik žiakov 2. ročníka

  • Post category:Oznamy

V zmysle § 30 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §6 ods. 1c vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole informuje škola o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Korčuliarsky výcvik sa uskutoční na Zimnom štadióne vo Zvolene (hala B) pre žiakov 2. ročníka v termíne od 16.01. – 20.01.2023, teda od pondelka do piatka v čase od 10.00 do 11.00 h na ľade.Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov SZĽH.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť primeraný odev prispôsobený aktivite na ľadovej ploche termoprádlo, oteplovačky, vysoké hrubé ponožky, zimné nepremokavé rukavice na sneh/ľad, prilba (nie cyklistická), korčule, batoh na zbalenie vecí (nie igelitová taška). Nahlásení žiaci (prostredníctvom informovaného súhlasu) dostanú prilby a korčule na zimnom štadióne. Bez prilby a rukavíc žiak nesmie vstúpiť na ľadovú plochu!

Ostatní žiaci sú povinní zúčastniť sa riadneho vyučovania v škole s povereným pedagógom.

Pedagogicko-organizačné pokyny (.pdf)