You are currently viewing 75 km do školy

75 km do školy

POĎME SPOLU POZA ŠKOLU – BEHOM ALEBO RÝCHLYM KROKOM k 75 –tim rokom…

Ďalšia skvelá celoškolská akcia k oslavám 75. výročia školy.

Výsledok?

Deti, zamestnanci a rodičia štafetovo prebehli spolu 259 km (s chuťou, zanietením, motiváciou až trojnásobok plánovaných 75 km). Trasu zabezpečovalo mnoho dobrovoľníkov (vrátane Mestskej polície vo Zvolene), lebo sa bežalo v centre mesta, okolo školy. Realizačný tím bol zložený hlavne zo skvelých deviatakov.