You are currently viewing Pozdrav Anglického dramatického klubu

Pozdrav Anglického dramatického klubu

S radosťou posielame všetkým našim spolužiakom, učiteľom, rodičom a fanúšikom pozdrav z tohtoročného Anglického dramatického klubu. Máme plán pripraviť pre vás hry, kvízy, videá, podkasty, rozhlasové hry aj živé predstavenia.

Keďže sme „Anglický“ dramatický klub, naše výtvory budú v angličtine. Preto sa všetci poctivo učte slovíčka, gramatiku aj frázy, aby ste nám všetko zábavné rozumeli. Dnes sa môžeme podeliť s fotografiami z nácviku bábkovej rozprávky The Shoemaker and the Elves (Obuvník a škriatkovia). Tešíme sa na vás!