You are currently viewing PRVÉ ZVONENIE

PRVÉ ZVONENIE

Malí prváci v úvodnej básničke vyslali posolstvo,
že v škole zmúdrie hlavička…
Je to úprimný odkaz nám všetkým.

„Dnes na vynovenom školskom dvore slávnostne otvárame nový školský rok pod názvom PRVÉ ZVONENIE. Stalo sa už tradíciou, že symbolicky otvárame školský rok zazvonením na starý zvonec, ktorý pamätá na časy, keď na škole nebolo elektrické zvonenie…

Aký bude?

Plánujeme organizačné, finančne, sociálne i profesionálne náročný školský rok. Na začiatok by sme si mohli všetci – žiaci učitelia i rodičia zaželať niečo pekné a splniteľné. O týchto túžbach a očakávaniach sa budeme rozprávať po celý čas. Ja osobne by som bola rada, keby naša škola i naďalej poskytovala KVALITNÉ VZDELANIE a VÝCHOVU. Výsledky celoslovenských meraní za posledné roky ukazujú, že patríme medzi najlepšie školy regiónu a patríme medzi TOP 20 škôl Slovenska (na Slovensku je 1874 ZŠ).

Naše plány zostanú len plánmi, ak všetci aktéri vzdelávania nepriložia ruky, srdce i myseľ k spoločným výstupom, výsledkom.K tomu, aby sme sa v škole dobre cítili je niekoľko jednoduchých receptov. Byť čestný, kamarátsky, pracovitý profesionálny, úprimný/vnímavý k sebe i k iným, byť vďačný, tešiť sa z úspechu druhého ako zo svojho. Rozdávať a prijímať radosť, akceptovať zmeny a riešiť nové výzvy s cieľom podpory toho dôležitého, nie malicherností. Veď práve prekážky nás často robia silnejšími a schopnejšími…. Želám vám, aby ste s nádejou a trpezlivosťou kráčali za spojenectvom rozumu a ľudskosti.

… výber z príhovoru Ľuboslavy Bielikovej, riaditeľky školy