You are currently viewing Projektový deň 2023 (VI. A)

Projektový deň 2023 (VI. A)

  • Post category:r2018A

Piatok 27. 10. 2023, termín plánovanej exkurzie do Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Ani neplánované daždivé počasie nezmylo z tvárí šiestakov výletnícke nadšenie, zvedavosť a radostné očakávanie nových zážitkov.

prívetivom prostredí prírodovedne zameraných expozícií sa trieda rýchlo udomácnila a svojou bezprostrednosťou si ihneď získala priazeň pracovníkov múzea i vystavovaných exemplárov hmyzu. Áno, hmyzu, najdôveryhodnejšieho svedka udalostí v živote našej Zeme. S pani lektorkou Luciou sa prostredníctvom interaktívnej výstavy zoznámili s tajuplným životom švábov, ako napovedal leitmotív programu. A nielen so životom, aj so samotnými švábikmi, tak ich už po chvíli familiárne oslovovali, ba niektoré dostali od detí i krstné mená. Tieto prítulné chrobáčiky či chrobáčiská zo všetkých končín sveta, mnohé pestrofarebné, dokonca aj svetielkujúce či syčaním napodobňujúce plazy, dokážu azda každého milo prekvapiť a pobaviť. Hoci ako zdatní športovci –  šprintéri na dostihovej dráhe. A žeby mali byť na pohľad odpudivé? Tobôž na dotyk? Predpojatosť a predsudok! Nejeden z nás si s nimi priateľsky podal ruku. Pre ich chovateľov sú tieto užitočné tvory domácimi miláčikmi a vernými spoločníkmi zlepšujúcimi všedné dni.

Svoje dojmy a postrehy z nových poznatkov žiaci využili v tvorivej dielni. Tu z prírodných materiálov, jesenného lístia stromov vytvárali rozmanité modely oku lahodiacich švábikov. Pár z nich našlo svoj domov na triednej nástenke. Možno sa práve zrodil symbol i maskot hmyzomilnej VI.A potvrdzujúci a prehlbujúci jej vzťah k matke prírode.