Čítanie pod perinou (III. B)

Čítanie pod perinou (III. B)

  • Post category:r2021B

Čítanie je zrakové vnímanie textu, alebo reprodukovanie nahlas niečoho písaného alebo tlačeného textu. Zbehlosť v čítaní spolu s písaním tvoria základný predpoklad gramotnosti človeka, preto obe zložky patria k najstarším učebným predmetom.

My sme sa zamerali na zrakové vnímanie a spolu sme si vytvorili príjemnú atmosféru pri čítaní obľúbenej knihy. Čítali sme len tak, pre radosť. Preniesli sme sa do príbehov, do iného sveta a objavovali sme spolu s hrdinami kníh iné svety, prežívali sme s nimi rôzne dobrodružstvá. Nechýbalo ani obľúbené kakao.