You are currently viewing Zážitkové učenie v prírode

Zážitkové učenie v prírode

K jarnej tradícii patrí aj každoročná účasť na podujatí Vítanie vtáčích poslov jari v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene, na ktorú sa vždy deti tešia. Aj tohtoroční žiaci 4. ročníka ZŠ sa na tradičnom podujatí dozvedeli zaujímavé informácie o biodiverzite vtákov, ich odchyte a krúžkovaní, spoznávaní a pozorovaní spevavcov.

… Prezreli sme si ukážky výcviku dravcov a ich animácie.

… Nechýbali ani environmentálne hry a aktivity, lesná pedagogika, poznávanie a ukážky hlasových prejavov vtákov počas dňa, vtáčie hodiny, búdky a ďalšie aktivity.

… Navštívili sme aj skleníky, v ktorých sa pestujú rôzne rastliny. Svoju finančnú gramotnosť sme si rozvinuli pri nákupe rastlín, ktoré nám budú pripomínať náš ďalší úžasne strávený deň.

štvrtáci