You are currently viewing Keď si tretiaci dajú spoločne Hop za zdravie… (III. A, B, C)

Keď si tretiaci dajú spoločne Hop za zdravie… (III. A, B, C)

Európsky týždeň športu volá,
pohybom človek chorobu zdolá.
Smiech, radosť a zábava,
každého žiaka ovláda.
Súťažíme veľmi radi,
zapojte sa preto s nami.
Tancuj, behaj a či skáč,
športu sa venuj, budeš hráč.
Zdravie je najviac,
to nám ver.
neseď doma, loptu ber. 
tretiaci