You are currently viewing Tretiacke MDD (III. A, B, C)

Tretiacke MDD (III. A, B, C)

1. júna bol sviatok náš, svoju obľúbenú hračku aj ty máš.
Zobrali sme ju v tento deň do školy, aj môj kamarát sa s ňou spriatelil.
Predstavili sme ju spolužiakom, mali sme zážitkov neúrekom.
Zahrali sme sa spolu v triede, chutila nám zmrzlina poobede.
V parku po športovaní, bol aj piknik na tráve užastný.
Preto sme si doniesli desiatu a mali tváričku vysmiatu.
Napapali sme sa v lone prírody, urobili si deň plný pohody.
Tešili sme sa na spoločné chvíle tretiaci, bol to deň o spolupráci.
Užili sme si to spolu v pokoji, opäť nás to bližšie prepojí.
Nech žije tretiacke MDD!