You are currently viewing Mesiac APRÍL v našom ŠKD

Mesiac APRÍL v našom ŠKD

APRÍL – MESIAC LESOV

Deň Zeme a mesiac lesov sme si  v školskom klube pripomenuli množstvom zaujímavých podujatí a aktivít zrealizovaných v spolupráci so spoločenskými organizáciami (CHKO Poľana, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene).

Interaktívne vzdelávacie programy pod názvom Lesné tajomstvá, Život v lese, Tajomstvo lúky, Príbeh kamzíka boli zamerané na rozvoj a podporu prírodovedno-environmentálnej gramotnosti. Deti si hravou formou nielen upevnili ale aj rozšírili svoje vedomosti o lese a živote v ňom a živo diskutovali o potrebe ochrany prírody a životného prostredia. Veď príroda je pre človeka najkrajšie a najzdravšie prostredie. Ďakujeme za spolupracujúcu odbornú komunitu, lektorov.


ZÁŽITKOVÉ UČENIE V AVESPARKU

Deti zo ŠKD navštívili Sokoliarsku atrakciu v ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.. Dievčatá zo školy ich previedli tropickou záhradou, videli sokoliareň s pernatými dravcami, vyskúšali si aj kŕmenie veľkých papagájov. Pokochali sa teráriom, v ktorom sa ukrýval krokodíl, chameleón, leguán i korytnačky. Najviac ich zaujali sokoliari so skvelými ukážkami práce sokolov. V rámci projektu KRÍŽOM KRÁŽOM REGIÓNOM navštívili naše deťúrence už desiatky zaujímavých miest, ale Štiavnické Bane ich pripraveným programom skutočne očarili.


KRÍŽOM – KRÍŽOM REGIÓNOM

V rámci interného programu Krížom – krážom regiónom sme navštívili kúpeľné mesto Sliač a Arborétum Borová hora. Interaktívny, na zážitky a skúsenosti bohatý, program bol zameraný na regionálnu výchovu, poznávanie širšieho okolia regiónu a podporu environmentálnej gramotnosti.