You are currently viewing INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

INFORMÁCIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH ŠKD

Milí rodičia,
od pondelka, 28. februára 2022 prevádzka ŠKD sa vracia do štandardného režimu.
ŠKD je otvorený denne od 6:30 hod do 17:00 hod.
Sprevádzajúce osoby sa naďalej vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, čakajú na svoje dieťa pred budovou školy.

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy