You are currently viewing TESTOVACIE SADY (COVID-19)

TESTOVACIE SADY (COVID-19)

  • Post category:Oznamy

Vážení rodičia,

v termíne do 26.08.2021 škola zisťovala záujem o sady testov pre vaše dieťa. Po vašom prejavenom záujme o testovacie sady STANDARD Q COVID-19 Ag Test v domácom prostredí Vám budú od dnešného dňa postupne odovzdané sady testov pre vaše dieťa (pred hlavným vchodom do budovy školy). Obsah sady tvorí 5x testovacia platnička, 5x skúmavka s roztokom, 5x vrchnák s kvapkadlom, 5x sterilná odberová tyčinka. Výsledok je dostupný za 15 minút. Návod na použitie testovacej sady a pracovný postup (.pdf).

Dnes je naplánované odovzdávanie testovacích sád pre rodičov žiakov 1., 3. a 5. ročníka ZŠ (prevzatie prosím potvrdiť podpisom). Zajtra pre rodičov žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ.

Mgr. Ľuboslava Bieliková
riaditeľka školy