You are currently viewing Základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka ZŠ

Základný plavecký výcvik žiakov 3. ročníka ZŠ

  • Post category:Oznamy

V zmysle §30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole informuje škola  o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný plavecký výcvik sa uskutoční pre žiakov 3. ročníka ZŠ v priestoroch Mestských kúpeľov vo Zvolene v termíne od 11. 04. – 13. 04. 2022 a pokračovanie21. 04. – 22. 04. 2022 (každý deň od 9,00 – 11,00 hod)Výcvik bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov KVŠ Careta Zvolen.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: plavky, kúpaciu čiapku, osušku, obuv a iné hygienické potreby. Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.