You are currently viewing COVID-19 MANUÁL  a ŠKOLSKÝ SEMAFOR

COVID-19 MANUÁL a ŠKOLSKÝ SEMAFOR

  • Post category:Oznamy

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (.docx) sa predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).