You are currently viewing Dopravné prostriedky – železničná doprava (II. B)

Dopravné prostriedky – železničná doprava (II. B)

  • Post category:r2020B

Na hodinách prvouky sme sa učili odlíšiť druhy dopravy prostredníctvom dopravných prostriedkov. Zvedavé deti privítali možnosť absolvovať exkurziu na osobnú stanicu vo Zvolene.

Zvolen je významným železničným uzlom a hlavným prestupným mestom v rámci Slovenskej republiky. Zaujímali nás situácie, kedy a prečo ľudia cestujú (dôvody cestovania), konkrétne miesta (hory, kúpaliská…). Priamo na mieste sa deti dozvedeli, prečo existujú rôzne druhy osobných aj nákladných vlakov (množstvo prepravovaných ľudí, hmotnosť nákladu, vybavenosť vozňov, pohodlnosť cestovania, rýchlosť cestovania…). Spolu sme premýšľali nad tým, prečo vlaky potrebujú pri preprave koľajnice alebo elektrinu.

Ale možnosť vstúpiť do rušňa a počúvať rozprávanie rušňovodiča bola najviac cenená. V riadiacej dopravnej kancelárii dispečeri umožnili deťom sledovať vjazd vlakov do stanice na schéme… a premýšľať akým zložitým spôsobom sa riadi vlak, ktorý nás vezie za zážitkami.

Po exkurzii deti na výtvarnej výchove so záujmom vymýšľali a kreslili neznáme dopravné prostriedky.