You are currently viewing Priateľ mäkčeň, dĺžeň, vokáň a kamarátky dve bodky (projektový deň 2021 – II. B)

Priateľ mäkčeň, dĺžeň, vokáň a kamarátky dve bodky (projektový deň 2021 – II. B)

  • Post category:r2020B

Projektový deň.

Zmysluplné učenie, projektové čítanie a tvorenie, ktoré bolo zamerané na rozlišovacie znamienka. Najprv si žiaci zopakovali výslovnosť a písanie hlások s rozlišovacími znamienkami s dôrazom na používanie slov, kde rozlišovacie znamienko mení význam slova.

Tvorivá úloha Kde bolo, tam bolo, čo by bolo, keby na svete nebol MAKČEŇich zaujala.V ďalšej časti sa zahrali na pani učiteľku a opravovali text s nesprávne uvedenými znamienkami. Mnohé z detí zatúžili byť v budúcnosti pani učiteľkou. Ich úlohou bola aj práca s textom – čítanie textu s porozumením od spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, rodáka z nášho mesta Zvolen Budkáčik a Dubkáčik. Matematická úloha súvisiaca s prácou s uvedeným textom bola počítať a porovnávať počty rozlišovacích znamienok v rozprávke.

Potom nasledovala skupinová práca. Jej obsahom bola výroba plagátiku, kde použili získané vedomosti a umiestňovali zvieratká a ich mláďatká podľa toho, či sa v ich názve nachádza rozlišovacie znamienko a aké do domčekov v ktorých budú zvieratá bývať. Ani si neuvedomovali, ako si v skupinovej práci rozvíjali komunikačné konvencie a kooperáciu, enviro povedomie a estetické cítenie. Niektorí stihli zúročiť svoje poznatky v hre s pexesom o zvieratkách.

Projektové práce žiakov našli svoje miesto na veľkej nástenke v triede, kde si všetci môžu pozrieť výsledok tohto zaujímavého a pútavého projektu. Celý deň sa niesol vo výbornej spolupracujúcej atmosfére. Aktivity sprevádzala radosť v detských očkách a hrdosť na výsledok tímovej práce.