You are currently viewing ZOO abeceda: ako akra navštívila žirafu (II. C)

ZOO abeceda: ako akra navštívila žirafu (II. C)

  • Post category:r2020C

Život bez abecedy?

Čože jedno písmeno, keď je v abecede písmen plno?

Skús vynechať zo slov čo len písmenko „a“.

To by bola pohroma! Mama by bola „mm“, škola by bola „škol“, druháci „druhci“, vlak „vlk“, článok „člnok“, mrak „mrk“…

A preto my druháci sme si 27.októbra zobrali abecedu na mušku. Vytvorili sme vlastnú ZOO abecedu. Zisťovali a ukladali sme naše informácie do sveta zvieratiek a do abecedy, ktorá nám pomohla počítať hlásky, písmená, rozlišovacie znamienka, nohy, krídla, uši ba aj zobáky. Z abecedného výletu v našej ZOO nám vyšla veľká zábava, pri ktorej sme hľadali, poznávali, počítali, kreslili a tvorili. Tak sme zistili, že slovenská abeceda má počet písmeniek rovnaký ako naša ZOO abeceda, ktorú tvorí 32 zvieratiek a písmenká á, ä, dz, dž, í, ľ, ĺ, ó, ô, ŕ, q, x, y, ý. Uhádneš koľko písmen tvorí slovenskú abecedu?