Program Plán obnovy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na program finančnej podpory zriaďovateľov školského klubu detí s cieľom kompenzácie poplatkov za školský klub detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.

Žiadateľ sa zapojením do výzvy zaväzuje, že vytvorí podmienky pre zákonného zástupcu na prihlásenie a pobyt žiakov zo SZP a v HN v ŠKD na celé časové obdobie od 01.02.2022 do 31.06.2022, pokiaľ bude mať zákonný zástupca záujem.

 Vďaka týmto prostriedkom žiaci ZŠ, ktorí navštevujú školský klub detí a sú v hmotnej núdzi alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia, budú mať prostriedky na ŠKD hradené z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (POO).