You are currently viewing SPOLOČNE POD HVIEZDAMI (22. apríl 2022 v ŠKD)

SPOLOČNE POD HVIEZDAMI (22. apríl 2022 v ŠKD)

Tajomstvá vesmíru a krása hviezd priťahuje každý rok stovky detských návštevníkov.

Tešíme sa na dobrodružstvo plné objavov. Podujatie organizované v rámci interného projektu Krížom – krážom regiónom. 

Vážení rodičia, milé deti.

Dňa 22. apríla 2022 (piatok) Školský klub detí organizuje celoklubový poldenný výlet. Vzdelávacie popoludnie zamerané na prírodovednú výchovu. Navštívime Hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Základné informácie podujatia:

Cestujeme zmluvnou autobusovou prepravou.
CENA: 8 € (5 €  cestovné, 3 € vstupné),
ODCHOD ZO ŠKOLY: 1230 hod.,
NÁVRAT DO ŠKOLY: cca. do 1540 hod.

Milí rodičia,

  • prosíme Vás do 20. 4. 2022 (streda po prázdninách) záväzne potvrdiť účasť dieťaťa a uhradiť účastnícky poplatok,
  • v tento deň, 22. 4. 2022, v deň zápisu prvákov do ZŠ, ŠKD bude V ŠKOLE v prevádzke LEN do 1330 hod.,
  • dlhá služba do 1700 hod. bude na 1. poschodí v triede IX. B,
  • dieťa bude potrebovať malý olovrant a pitný režim, podľa úvahy rodiča vreckové na nákup suveníru.

Želáme si dobrú náladu a príjemné pocity radosti.