Základný plavecký výcvik žiakov II.A

Základný plavecký výcvik žiakov II.A

  • Post category:Oznamy

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa §7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole škola informuje o organizovaní hromadnej školskej akcie.

Základný plavecký výcvik sa uskutoční v Hoteli Tenis vo Zvolene pre žiakov II.A triedy v termíne od 05.04. – 08.04.2022 (každý deň 9,45 – 11,45 hod). Kurz bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných trénerov Plaveckej akadémie Beruška vo Zvolene.

Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť potrebné veci súvisiace s výcvikom: plavky, kúpaciu čiapku, osušku, iné hygienické potreby.

Zostávajúci žiaci sú povinní v danom čase zúčastniť sa riadneho vyučovania.