You are currently viewing Unicef pre každé dieťa

Unicef pre každé dieťa

  • Post category:Oznamy

Milí priatelia,
niekedy v tých najťažších chvíľach, objavíme tie najkrajšie momenty solidarity. A my by sme sa Vám chceli úprimne poďakovať za Vašu podporu a pomoc ukrajinským deťom a rodinám. Vďaka ľuďom ako ste Vy, môžeme my robiť svoju prácu priamo v teréne. Na východnej Ukrajine pomáhame od začiatku konfliktu v roku 2014. Po eskalácii konfliktu sa naša pomoc rozšírila na celé územie Ukrajiny.

Ako pomáhame na Ukrajine?
K 17. marcu 2022 doručil UNICEF na Ukrajinu 85 kamiónov s 858 tonami núdzových zásob na pomoc deťom a ich rodinám.  Z tohto celkového počtu bolo 78 kamiónov s hmotnosťou viac ako 780 ton poslaných na Ukrajinu a zvyšných 7 kamiónov bolo odoslaných do susediacich krajín, ktoré pomáhajú ľuďom z Ukrajiny na úteku. Doposiaľ vypravené kamióny prevážajú okrem prikrývok a zimného oblečenia pre deti aj zdravotnícke potreby, život zachraňujúci materiál, potreby pre bábätká, hygienické potreby, vzdelávacie potreby pre deti.

UNICEF je v teréne a poskytuje humanitárnu pomoc priamo na Ukrajine v týchto oblastiach: 
DISTRIBÚCIA: pitná voda, hygienické potreby, balíčky prvej pomoci, školské potreby, zimné detské oblečenie a variče. 
VODA A SANITÁCIA: zabezpečuje dodávky pitnej vody pre rodiny na úteku, aj v oblastiach, kde je problém s vodou. 
OCHRANA: 10  mobilných tímov poskytuje  psychosociálnu pomoc  pre deti  a  ich opatrovníkov, koordinuje evakuácie deti v ústavnej starostlivosti, pozdĺž koridorov s vysídlenými ľuďmi a vytvára priestor, kde môžu tráviť čas matky s deťmi.
VZDELÁVANIE: školí učiteľov, dobrovoľníkov a administratívny personál ako poskytovať emocionálnu podporu, pripravuje protokoly pre školy ako sa pripraviť na krízu.
SOCIÁLNA OCHRANA: snaží sa o dodatočnú pomoc pre 3 000 rodín v núdzi cez existujúci program finančnej pomoci,  poskytuje technickú pomoc pri nastavení systému  sociálnej podpory pre vysídlené rodiny.                                         

Tím UNICEF


Poďakovanie tímu UNICEF patrí všetkým darcom a darkyniam našej školy (deťom, ich rodičom, zamestnancom), ktorí sa podieľali na marcovej finančnej zbierke. Na účet UNICEF-u sme vložili 860, -eur.