Týždeň finančnej gramotnosti (I. A)

Týždeň finančnej gramotnosti (I. A)

  • Post category:r2021A

Keďže peniaze sú súčasťou nášho života,  je veľmi dôležité o nich aj v škole hovoriť (často a profesionálne). Počas týždňa podpory finančnej gramotnosti na prelome marca a apríla sme na hodinách matematiky riešili praktické úlohy, ktoré boli zamerané na rodinné nákupy. Dráčik Dino oboznámil deti s peniazmi, vedel ako obchod prebiehal v minulosti, ako vznikli peniaze a čo všetko môžeme s peniazmi robiť- ich využitie. Deťom sa vekuprimerané a zábavné aktivity páčili.