You are currently viewing Zvery a bájne tvory, alebo putovanie opice a čivavy z obrazu do obrazu – projektový deň I. A

Zvery a bájne tvory, alebo putovanie opice a čivavy z obrazu do obrazu – projektový deň I. A

  • Post category:r2021A

Múdrosť ukrytá v bájkach

V bájkach je napísané množstvo múdrostí ak získame a pochopíme ponaučenie, ktoré je obsiahnuté v každej životnej situácii. Prváci pred jesennými prázdninami zažili svoj prvý projektový deň. Spoločne navštívili Zvolenský zámok, kde pomocou zábavných úloh  hľadali zvieratá z obrazov. V škole sa zoznámili s pojmom bájka, dozvedeli sa o najznámejších autoroch bájok – Ezop, Jean de la Fontaine , Ivan Krylov, venovali sa počúvaniu bájok s porozumením, pomenovaniu rôznych vlastností zvierat,  hľadaniu ponaučenia. Záver projektového dňa zakončili pracovným listom, v ktorom si žiaci mohli otestovať svoje vedomosti a zručnosti získané z aktivít. Potešili sa aj výrobou  záložiek do kníh a plagátom s hlavnými hrdinami prečítaných bájok. Žiaci sa s nadšením a húževnatosťou zapájali do aktivít a už teraz sa tešia na ďalší projektový deň.