You are currently viewing Učíme sa prezentovať (I. A)

Učíme sa prezentovať (I. A)

  • Post category:r2021A

Všetko si už čítam sám a obrovskú radosť mám.

Už poznáme všetky písmenka, vieme čítať a učíme sa prezentovať a vystupovať pred spolužiakmi. Niektorí prváci už spoznali čaro čítania a priniesli nám do triedy ukázať knihu, ktorú už prečítali. Súvisle a zaujímavo prezentovali obsah prečítanej knihy. Aj na prvouke žiaci vytvárali projekt Moje obľúbené zvieratko. Na prezentáciu a zároveň predstavenie svojho projektu sa deti zodpovedne pripravovali a zároveň veľmi tešili.