You are currently viewing EKOWASTERI (VII. C)

EKOWASTERI (VII. C)

  • Post category:r2015C

Odpad – večný problém. Ako eliminovať jeho množstvo? Prečo vôbec separovať? Vedieť triediť odpad správne. Poznať farebné označenia kontajnerov. Naučiť mladších žiakov odpovedať na tieto otázky hravou formou bolo cieľom rovesníckeho vzdelávania našej triedy.

Staré krabice sme prerobili na separačné nádoby. Pripravili sme si krátku prezentáciu so záverečným kvízom. Vymysleli sme veľkú vystrihovačku, ktorú žiaci kreatívne dotvorili. Nechýbali rébusy, bludiská, spájačky, hádanky, doplňovačky. Všetky aktivity sme prispôsobili veku mladších žiakov. Aktívne sa zapojili do diskusie, pracovali v skupinkách a predbiehali sa v tom, kto bez chyby roztriedi prinesený odpad.

Na konci sme mali dobrý pocit zo zmysluplne stráveného času s obrovským prínosom pre mladších spolužiakov ako aj pre nás. Vyskúšali sme si prácu učiteľa a pochopili sme, že zvládnuť ju je umenie. 

Vivi, Kaja, Vlado a Mišo