You are currently viewing Festival ZEME (VII. C)

Festival ZEME (VII. C)

  • Post category:r2015C

Druhé júnové dopoludnie sa mestský park v Banskej Bystrici stal priestorom na objavovanie, bádanie, pozorovanie, hádanie, vyrábanie, počúvanie, stavanie, diskutovanie, skladanie, jednoducho nepriamo na učenie sa.

Desať stánkov, ktoré zastrešovalo desať rôznych organizácií pôsobiacich v oblasti ekológie, botaniky, zoológie, mineralógie, astrológie. V každom z nich sa ukrývali obrazy, zvuky, preparáty, modely, stavebnice, rébusy, hádanky či niečo pre tvorivé ruky. Naučili sme sa rozlíšiť rôzne dreviny podľa ich kôra a dreva, zo zvyškov látok sme si vyrobili skákajúcu loptičku, hádali sme zvuky divo žijúcich zvierat, stavali sme obraz z mega kociek, riešili astrologické záhady, ďalekohľadom pozorovali na oblohe slnko, porovnávali rozmanitosť ekosystémov, hmatom sme skúmali čo ukrývajú vrecúška, odhalili sme aké rôzne podoby má plastová fľaša a mnoho ďalšieho. Od stánku k stánku sme zbierali pečiatky za vyriešené úlohy a na konci sme boli odmenení.

Čas strávený vonku, s novými ľuďmi a možnosťou spoznať ich prácu, jej poslanie a význam pre nás i pre Zem, bol dobrou investíciou.

Vivi, Kaja, Vlado a Mišo