You are currently viewing Zelená otvoreným školám (Vyhlásenie o bezpríznakovosti)

Zelená otvoreným školám (Vyhlásenie o bezpríznakovosti)

  • Post category:Oznamy

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Viac informácii na minedu.sk.