You are currently viewing Európsky deň jazykov na Trojke

Európsky deň jazykov na Trojke

Aj cudzie jazyky majú v kalendári „svoj deň“  – 26. september 2022.

Každoročne si pripomíname, aké potrebné a obohacujúce je učiť sa cudzie jazyky, aké dôležité je vedieť  dorozumieť  sa v rôznych kútoch sveta, ako múdro a pravdivo znie „koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“

Tento školský rok si žiaci školy pripomenuli Európsky deň jazykov tak trochu umelecky. Milými malými výtvarnými dielami na chodníku pred našou školou. Veď pozrite sa sami…