You are currently viewing Mesiac SEPTEMBER v našom ŠKD

Mesiac SEPTEMBER v našom ŠKD

Projekt KYTICA ZDRAVIA. TANEČNÁ HORÚČKA

Európsky týždeň športu 2022 sme oslávili trochu netradičným, ale o to zábavnejším pohybovým spôsobom – tancom. Na pódiu v Parku prof. A. Priesola pri Technickej univerzite deťom ŠKD predvádzali svoje tanečné umenie naše väčšie spolužiačky zo Školského parlamentu a my sme sa pohybovali v rytme tanca podľa nich.

Zabávali sme sa,  s radosťou sme sa učili nové tanečné kroky a pohyby. Na záver sme dobrú náladu vyjadrili v kruhu silným zvolaním ďakujeme.


BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH (dopravná výchova)

Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. V septembri, na začiatku školského roka medzi prváčikov a druháčikov zavítali príslušníci MsP vo Zvolene, ktorí v sprievode zajka Becepáčika premietli deťom náučné video a v interaktívnej besede odpovedali na zvedavé otázky.

Zajačik hravou formou vysvetlil najmenším účastníkom cestnej premávky základné pravidlá bezpečnosti na cestách. Páni policajti pútavo rozprávali o rôznych dopravných situáciách, učili deti hravou formou poznávať dopravné značky a ich význam. V závere deti poďakovali zástupcom MsP vo Zvolene a my (rodičia, učitelia) veríme, že nadobudnuté vedomosti a poznatky využijú a aplikujú v praxi.

Veď, želáme si bezpečnú školu, bezpečné správanie na cestných komunikáciách a bezpečný život. 🙂