You are currently viewing Bábkarstvo na Slovensku (V. A projektový deň)

Bábkarstvo na Slovensku (V. A projektový deň)

  • Post category:r2018A

Projektový deň na Modrom Kameni dal deťom príležitosť zoznámiť sa s históriou bábkarstva na Slovensku. Spoznali rôzne typy bábok, najznámejšie bábkarské rodiny na Slovensku, vyskúšali si hru s marionetami a na tvorivej dielni si vyrobili vlastnú bábku. Pri jej výrobe sa tešili z práce s lupienkovou pílou, ktorou si vyrezali maketu, následne ju vyfarbili a „oživili“.

V ďalšej časti sa prostredníctvom interaktívnej výstavy dozvedeli odpovede na základné otázky
Ako vyzeral všedný deň na stredovekom hrade?
Kto boli jeho obyvatelia?
Čím sa líšil spôsob života šľachty a poddaných?

Vyskúšali si písanie husím perom, repliky zbraní, dobového oblečenia a bežne používaných nástrojov, no najväčšiu zábavu mali z možnosti bezbolestne použiť nástroje na mučenie J. Na výstave Koleso, okolesilo si sa? objavili staré, nové aj staronové hry, ktorých aktívnym spoznávaním vyplnili zostávajúci voľný čas. V pohodovej atmosfére sa hravou formou dozvedeli veľa nového a v príjemnej spoločnosti strávili krásny, jesenný deň.