You are currently viewing BUBNOVAČKA 2022

BUBNOVAČKA 2022

 S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka.

Práve preto od roku 2014 v novembri sa organizuje celoslovenská BUBNOVAČKA  ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ!  Podujatie upozorňuje na dôležitosť ochrany pred násilím  a podporuje aspoň symbolicky tému včasnej prevencie.

Aj deti TROJKY bolo počuť. Použili všetko, na čom sa dá bubnovať, búchať, klepať, ťukať, tlieskať jednoduchý rytmus. Okoloidúci chodci sa pristavovali a s úsmevom vraveli, že náš hlas počuť v priľahlých uliciach až po Námestie SNP. Hlas detí je v komunite dôležitý a preto veríme, že nás bude počuť aj budúci rok.