You are currently viewing <strong>Benefičný </strong><strong>koncert v prospech</strong> <strong>slabších,</strong> <strong>zraniteľnejších…</strong>

Benefičný koncert v prospech slabších, zraniteľnejších…

Pokojná, pohodová a povznášajúca predvianočná atmosféra sa šírila v priestoroch kultúrneho domu na Podborovej vo Zvolene počas vianočného benefičného koncertu, na ktorého programe sa podieľali aj folkloristi našej školy.

Vianočnými koledami a vinšami si získali a roztlieskali celé publikum. Výťažok z koncertu, viac ako 300 eur, poputoval na oddelenie detskej onkológie Rooseweltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

No a malí koledníci svoje vianočné vinše rozšírili aj do každého spoločenstva školy. Zaslúžený potlesk zaznel v každom detskom či „dospeláckom“ kolektíve za prenesenie, oživenie tradícií i regionálnych zvykov do školského prostredia …