You are currently viewing Program Zippyho kamaráti (tradičný projekt školy pre deti 1. ročníka ZŠ)

Program Zippyho kamaráti (tradičný projekt školy pre deti 1. ročníka ZŠ)

 • Post category:Projekty

Ak naučíme už malé deti, ako zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti.“         

Paul Rubenstein

Aj v tomto školskom roku sa kolektív žiakov I. A pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky zapojil do preventívneho programu Zippyho kamaráti, ktorý venuje systematickú pozornosť duševnému zdraviu detí. Program pozostáva zo šiestich modulov, žiaci majú počas 24 týždňov príležitosť učiť sa životným zručnostiam, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s každodennými problémami a viesť šťastnejší život. Zippy je lúčny koník a kamaráti sa so skupinou chlapcov a dievčat. Každý príbeh je ilustrovaný farebnými obrázkami a spestrený aktivitami, ako je kreslenie, hranie rolí a rôzne iné hry.

Modelové príbehy detí v ich veku im navodzujú rozličné problémy zo života a ukazujú, ako sa im dá čeliť. Ide o kamarátstvo, stratu kamarátov, šikanu, riešenie zmeny a straty a ako postupy začať znovu. Nehovorí čo majú robiť, ale nabáda ich, aby samé prichádzali s vlastnými riešeniami. Cieľom zážitkových aktivít je

 • vedieť identifikovať vlastné pocity a hovoriť o nich 
 • dokázať vyjadriť, čo potrebujem vyjadriť
 • naučiť sa pozorne počúvať
 • dokázať požiadať o pomoc
 • vytvárať a udržať si priateľstvá
 • dokázať sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
 • vedieť sa ospravedlniť a riešiť konflikty
 • vyrovnať sa so šikanovaním
 • dokázať sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
 • vedieť sa prispôsobiť novým situáciám
 • pomáhať druhým

Postupným tréningom sociálnych životných zručností sa u detí rozvíja emocionálna inteligencia, pestuje reziliencia (psychická odolnosť) ako aj zvládanie nových situácií, ktoré život so sebou prináša.