You are currently viewing Farebný svet je krajší

Farebný svet je krajší

V júni je príroda a svet okolo nás isto pestrofarebnejší a sýtejší. Vnímaniu kvitnúcej prírody sa prispôsobili aj deti našej školy. V tvorivých skupinkách si v záhrade školy spolu s učiteľmi maľovali vlastné originálne tričká alebo bavlnené tašky. Komunitná akcia stoviek detí, v ktorej intenzívne vnímali farby a radosť okolia, bola vysoko cenená všetkými účastníkmi.

Srdcom celoškolského projektu boli pani učiteľka Maťka Mazuchová a Ľubor Kavečanský z firmy SLOVLAK Košeca.