You are currently viewing Prevoňané VIANOCE

Prevoňané VIANOCE

Štúdio zážitku zamerané na sociálny rozvoj detí. Táto celoškolská dvojdňová akcia bola malým sviatkom pre deti a celé kolektívy.

Rodičia spolu s deťmi a učiteľmi napiekli voňavé koláče, vyzdobili ich, nabalili a priniesli do školy.

Triedni učitelia a pedagogickí asistenti pripravili vo vyhradených priestoroch aktivity v pokojnej sviatočnej atmosfére, pohostili deti teplým čajom, koláčikmi, ovocím i pekným slovom. Spolu si zaspievali, zavinšovali, ale hlavne sa ZASTAVILI v zhone školského života. Starší žiaci viac diskutovali, mladší sa intenzívne tešili zo vzájomnej blízkosti a pohostinnosti. Spolu hovorili aj o hodnotách sviatočných dní a rodinných stretnutí.

Vedenie školy ďakujeme organizátorom, podporovateľom a štedrým rodičom, ktorí poskytli všetkým deťom (naozaj všetkým) príležitosť zažiť niečo ľudsky vzácne, radostné a voňavé.