You are currently viewing Naši ôsmaci a ich VENČEK

Naši ôsmaci a ich VENČEK

Spoločenská dvora Palace v Sliači bola miestom, kde absolventi Kurzu spoločenského správania a tanca mali svoj prvý spoločenský ples. Hrdí rodičia, dojatí učitelia a spokojná „lektorka, učiteľka tanca Zuzana“. Momenty trémy vystriedali pocity radosti, chuti tancovať a zabávať sa…  Popri hudbe, zábave, smiechu, radosti a súťažiach sa čoraz častejšie ozývalo SMIEM PROSIŤ?

Skvelý spoločenský večer žiakov, rodičov a učiteľov.