You are currently viewing Európsky deň jazykov na našej škole

Európsky deň jazykov na našej škole

Tradičný Európsky deň jazykov sa tentoraz na našej Trojke niesol v duchu troch hlavných aktivít.

Vestibulová prezentácia ponúkala záujemcom koláž zaujímavostí o európskych jazykoch. Pozornosť jej čitateľov preveril súťažný kvíz, ktorého sa zúčastnili najmä žiaci druhého stupňa. Svoje odpovede vhadzovali do pripravenej schránky a vyučujúci na záver vyžrebovali troch šťastlivcov spomedzi úspešných riešiteľov, ktorí dostali vecné ceny. Deti sa počas hodín cudzích jazykov striedali pri prezentácii a venovali sa aj zaujímavým úlohám z elektronickej prezentácie. Atraktívnou formou sa tak zoznámili s jazykmi, ktoré sa používajú v Európe.

Dôležitou súčasťou programu EDJ boli triedne semináre zamerané na budovanie študijných zručností našich detí. Vybrali sme zaujímavé rady a techniky od polyglotov a žiaci si ich na hodinách vyskúšali spolu s vyučujúcimi. Veríme, že je to pre nich dôležitý krok k samostatnosti a cieľavedomosti pri učení sa cudzieho jazyka. Článok s piatimi študijnými technikami od polyglotov si môžete prečítať TU.

Koncom septembra žiaci vytvárali návrhy na reklamné tričká EDJ v rôznych jazykoch. Vestibulová nástenka čoskoro hýrila farbami, nápaditými motívmi, hovorila rôznymi jazykmi a pútala pozornosť okoloidúcich. Najlepšie návrhy tričiek sme poslali aj do celoslovenskej súťaže a veríme, že bude úspešná. Tešíme sa zo záujmu detí o aktivity, ktoré tento rok naplnili misiu Európskeho dňa jazykov: dostať do povedomia jednotlivcov dôležitosť ovládania cudzieho jazyka pre spolužitie v Európe.

kolektív vyučujúcich CUJ