Úspechy v súťaži Štúrov Zvolen 2021

Úspechy v súťaži Štúrov Zvolen 2021

V septembri na našej škole prebehlo školské kolo súťaže v rétorike ŠTÚROV ZVOLEN 2021. Žiaci školy súťažili v dvoch kategóriách. V I. kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG) sa na prvom mieste školského kola umiestnila Ina Strapcová zo IV. C triedy a v okresnom kole dňa 6. októbra 2021 získala 2. miesto.

V II. kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ a 2. – 4. ročníka OG) zo školského kola postúpila Nela Kaputová z IX. B triedy, v okresnom kole zvíťazila a svoje víťazstvo (1. miesto) zopakovala aj v regionálnom kole (14. 10. 2021). Obidve dievčatá úspešne reprezentovali školu, blahoželáme im a tešíme sa z ich úspechov.