You are currently viewing BUDDY PROGRAM

BUDDY PROGRAM

PROGRAM ROVESNÍCKEJ SKUPINY NA NAŠEJ ŠKOLE

Buddy je výraz z anglického jazyka a znamená kamarát/ka, kamoš/ka alebo parťák/čka.

V programe pod záštitou Štátneho pedagogického programu ide o dobrovoľný kamarátsky vzťah dvoch žiakov, z ktorých jeden je skúsenejší a v škole sa dobre orientuje a druhý žiak prichádza do školy ako nováčik a potrebuje podporu.

Buddy programy sú rozšírené v školách po celom svete a ich hlavnou úlohou je pomoc pri začleňovaní nového žiaka do systému a kolektívu školy. Buddy programy fungujú tak, že novému žiakovi je priradený buddy, ktorý tohto žiaka (zverenca) v začiatkoch sprevádza v škole, prispieva k úspešnému zvládaniu školských povinností, pomáha mu začleniť sa do kolektívu školy, trávi s ním čas a pomáha mu cítiť sa bezpečne a vítaný v novom prostredí.

Program je pre obidve strany dobrovoľný a je možné z neho hocikedy vystúpiť.