You are currently viewing Fašiangové strašiučenie  v III.C

Fašiangové strašiučenie v III.C

  • Post category:r2019C

Keď sme ráno prišli do školy, čakalo nás prekvapenie. NEUČILI SME SA! Skoro každý žiak mal na sebe oblečenú masku (napr. šašovia, slnko, princezná vlkov, námorníčka …). Na prvej hodine sme vyrábali ozdoby. Potom sme ich zavesili kade – tade po triede. Na matematike sme počítali fašiangové slovné úlohy. Pani učiteľka nám doma napiekla výborné šišky a ponúkla nás. Každý sa v škole dobre bavil, aj tí, čo nemali kostýmy.

autori Juliana N., Kristína T., Kristína C., Daniel B.