You are currently viewing Účelové cvičenie (V. C)

Účelové cvičenie (V. C)

  • Post category:r2017C


V júna sa žiaci druhého stupňa školy zúčastnili účelového cvičenia. Keďže ráno bolo daždivé, prvú hodinu sme si v triede zopakovali postup, ako poskytnúť prvú pomoc napr. v prípade bezvedomia, dusenia, epilepsie a ako uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy.


Potom sme vyrazili na túru – cieľ Lanice. Naša trasa viedla cez mesto popri rieke Hron, to už svietilo slniečko. Po príchode do parku sme pracovali s buzolou a mapou – učili sme sa zorientovať mapu, určiť svetové strany a pochodový uhol – azimut. Vyskúšali sme si fyzickú zdatnosť na variabilných preliezkách a v športových hrách. Strávili sme spoločne kreatívne dopoludnie na čerstvom vzduchu a v prírode a prirodzene sme sa učili užitočné veci.