You are currently viewing Jarné prázdniny v ŠKD

Jarné prázdniny v ŠKD

V dňoch od 7. marca 2022 do 11. marca 2022 budú JARNÉ PRÁZDNINY. Nástup detí na vyučovanie je 14. marca 2022 (pondelok).  


Vážení rodičia. Milé deti.

ŠKD organizuje v čase prázdninových dní outdoorovú edukáciu, zaujímavé poldenné poznávacie výlety.

Pridajte sa k nám!

7. 3. 2022 (pondelok)

KRÁSY BANSKEJ ŠTIAVNICE

Spoznávanie prírodných krás mesta aj historického centra. Predstavenie 5 divov Banskej Štiavnice. Nenáročná turistika k Tajchu Veľká Vodárenská. Prechádzka Botanickou záhradou a návšteva Starého zámku.

CENA: 15 €, je orientačná, môže byť upravená podľa počtu účastníkov

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Ing. Katarína Beláková, Mgr. Petra Peknušiaková

8. 3. 2022 (utorok)

SVET ZVIERAT V OBCI SV. ANTON

Edukačný program v kaštieli Svätý Anton, ktorý je neprehliadnuteľnou

dominantou obce. Stavba symbolizujúca kalendárny rok. Prehliadka stálej historickej expozície a poľovníckeho múzea spojená s interaktívnym programom na Ranči NÁDEJ. Prehliadka jazdiarne, výklad lektorky a vozenie detí na koníkovi.

CENA: 18 €, je orientačná, môže byť upravená podľa počtu účastníkov

PEDAGOGICKÝ DOZOR: Mgr. Alena Hanáková, Mgr. Radoslav Šulek

Uzávierka prihlášok je 3. 3. 2022 (štvrtok).