oznamy, ktoré sa nezobrazia v hornej časti stránky, iba v spodnej pod nadpisom OZNAMY