oznamy, ktoré sa nezobrazia v hornej časti stránky, iba v spodnej pod nadpisom OZNAMY

Kurz čínskeho jazyka

Podrobnejšie informácie o kurze, lektorkách a online prihlášku možno nájsť na stránke https://ucj.tuzvo.sk/sk/konfuciova-trieda (Ústav cudzích jazykov, Technická univerzita vo Zvolene).

Čítať viac Kurz čínskeho jazyka