You are currently viewing PROJEKTOVÉ DNI zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti v 1.- 4. ročníku ZŠ

PROJEKTOVÉ DNI zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti v 1.- 4. ročníku ZŠ

Mohlo by sa zdať, že finančná gramotnosť v sebe nesie zámer rozvoja matematických zručností doplnených o teoretické vedomosti. Je to však komplexnejší súbor požiadaviek a zručností. Rozhodne tento termín vzbudzuje rešpekt a taký vnútorný súhlas, kedy si povieme „áno, je to potrebné“. Čím ďalej, tým viac sa stretávame s pojmami, ktoré odzrkadľujú finančné prostredie a povedomie, no nie všetkým rozumieme. Je veľmi dôležité a dovolíme si tvrdiť, že v tejto dobe priam žiadúce, aby sa s pojmami ako finančný plán, sporenie, finančná zodpovednosť, peniaze, charita stretávali a spoznávali ich už žiaci 1. stupňa základnej školy.

My učitelia, sme ich nimi previedli počas projektových dní od 28.03. do 1.04.2022, kde sme sa venovali témam rozvíjajúcich finančnú gramotnosť u detí 1. stupňa ZŠ.

U prváčikov sa objavil Dráčik Euráčik, ktorý im pomohol pochopiť ako peniaze vznikli, čo je to výmenný obchod, ako vyzerajú bankovky a mince, bankomatové karty, načo sú nám banky a bankomaty a dokonca aj rodinný rozpočet. Spolu s ním tvorili, počítali, hrali sa.

Druháci to mali trošku ťažšie, lebo už čo to o peniazoch vedia. Cez rozprávku O troch grošoch identifikovali zdroje osobných príjmov, spoznávali trvalé životné hodnoty a vzťah medzi životnými potrebami a financiami. Zahrali sa na obchod, zopakovali si pojmy ako platidlo, obchod, výmenný obchod, požičiavanie i práca. Sami sa rozhodovali ako minú peniaze na kamarátkinu oslavu. Nezabudli porovnávať ceny a vybrať ten najrozumnejší darček. Oboznámili sa aj s pojmami sporenie a charita.

Naši tretiaci a štvrtáci si pomohli Malou finančnou akadémiou od Kozmixu a poriadne sa pozreli na “zúbky” finančnej rezerve spolu s Luckou a jej rozhodnutiami. Venovali sa aj efektívnemu rozdeleniu finančnej rezervy, jej tvorbe a finančnému plánu. Prešli si tajné sny a naplánovali si rodinnú dovolenku. Do svojich aktivít deti zaangažovali aj starých rodičov. Pýtali sa ich rôžne otázky ohľadom platidiel, financovania základných potravín ešte za existencie českosloveskej koruny či inými otázkami, ktoré ich zaujímali. 

No, čo Vám povieme, môžete nás kľudne poslať do sveta… alebo radšej len do obchodu. 🙂