You are currently viewing Mesiac NOVEMBER v našom ŠKD

Mesiac NOVEMBER v našom ŠKD

RODINA JE AKO STROM, CHRÁNI VŠETKO, ČO JE V ŇOM

V novembri sme si v rámci projektového týždňa pripomenuli dôležitosť rodiny a rodinných vzťahov. Veď rodina je nositeľom hodnôt, akými sú láska, porozumenie, pomoc, priateľstvo a rodinná súdržnosť. Počas modulového týždňa si deti viac ako inokedy uvedomovali, aké máme šťastie, že máme rodinu, ktorá nás miluje a podporuje. Veľa sme diskutovali o rodine ako prostredí, s ktorým sme najviac spätí a ktoré nás všetkých výrazne ovplyvňuje. Rodina odovzdáva kultúrne dedičstvo nasledujúcim pokoleniam. Rodina nie je samozrejmosť, je to dar.

Deti s radosťou rozprávali a písali o svojej rodine, výtvarne stvárňovali členov rodiny, vyrábali knihy o rodine, rodostromy… Z každej jednej detskej práce vyžaruje láska k rodičom, súrodencom a starým rodičom, k blízkej či vzdialenejšej časti rodiny.


TVORÍME S LÁSKOU

Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sadá k sviatočnému stolu.
Mamka, ocko, detičky,
dedkovia aj babičky.
Zábavu si urobíme,
stromček krásne ozdobíme.
Ozdôb nie je nikdy dosť, vytvoríme ich pre radosť.
Rúčky šikovné my máme, so všetkým si poradíme.
Pozri sem a pozri tam, krásny stromček stojí zas.

Najkrajšie sviatky roka pociťujú hlavne najmenšie deťúrence. Novembrové a decembrové dni sme si aj my spríjemňovali vianočným vyrábaním rôznych ozdôb, darčekov pre svojich blízkych a skrášľovaním školského prostredia. V tvorivej dielničke v Podpolianskom osvetovom stredisku sme tiež vytvorili originálnu a jedinečnú ozdôbku na vianočný stromček. Nuž, učebne vyzdobené, pozdravy a vinše napísané, koledníci chodia po škole – spievajú, vinšujú, hrajú na hudobných nástrojoch …

V školskom klube veselo je, vianočný čas zasa tu je…