Základný korčuliarsky výcvik druhákov z našej školy

Základný korčuliarsky výcvik druhákov z našej školy

Dobrá hudba,
skvelá partia,
športová nálada
a nadšené úsmevy trénerov.

To boli hlavné postrehy nás triednych učiteliek. Koncom októbra 2021 absolvovali naši druháci základný korčuliarsky výcvik na Zimnom štadióne vo Zvolene. Po krk nababušení sa namiesto do telocvične v sprievode pani učiteliek odviezli autobusom na štadión s plnými batohmi korčuliarskej výbavy a teplého čaju. Tu si hravou formou pod vedením trénerov na ľadovej ploche osvojovali základy korčuľovania. Tí, ktorí sa s korčuľami už kamarátili, si svoje zručnosti zdokonaľovali. V závere výcviku boli všetci odmenení diplomom, ktorý si právom zaslúžili.

Triedne učiteľky Mgr. Jarmila Bellová, Mgr. Tatiana Labátová, Mgr. Tatiana Valverde