Zloženie školského parlamentu 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 sa ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA mení na ŠKOLSKÝ PARLAMENT.

Trieda Členovia
IV. A Jakub LITAVEC
IV. B Paulína BARANOVÁ
IV. C Timea Anna ĎURICOVÁ
V. A Tobiáš WIEZIK
V. B Ina STRAPCOVÁ
VI. A Filip STADTHERR
VI. B Emma BÖHMOVÁ
VI. C Nelly BAKŠOVÁ
VII. A Ján RAČKO – podpredseda
VII. B Tomáš MINKA
VIII. A Karin KUZMOVÁ
VIII. B Karolína POLIAČIKOVÁ
IX. A Alžbeta ŠIMŠÁLEKOVÁ
IX. B Matúš ČUCHOR – predseda