You are currently viewing MEDZINÁRODNÉ FINÁLE POHÁR VEDY ARCHIMEDES

MEDZINÁRODNÉ FINÁLE POHÁR VEDY ARCHIMEDES

Popri školách a školských zariadeniach zohráva dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka aj neformálne vzdelávanie, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Takéto vzdelávanie umožňuje mladým ľuďom, žiakom, deťom, rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu viesť plnohodnotný život v dospelosti.

Vďaka Asociácii českých debrujárov sme sa mohli už po 10-krát zapojiť do medzinárodnej vedeckej súťaže, kde hlavnou náplňou bolo bádanie, robenie pokusov, spoznávanie fyzikálnych zákonov či chemických reakcií.

Náš tím, MY ŠTYRIA CHALANI, v zložení Michal Nôta, Adam Šimšálek, Martin Makovník a Dominik Honíšek, sa prebojovali spomedzi 43 tímov do medzinárodného finale, ktoré sa prvýkrát konalo online. Predstavili sme svoj finálový pokus, kde sa zaoberali energiou a jej premenami. Taktiež ukázali niečo zo svojich domácich kôl. Online finále sa zúčastnilo spolu 14 tímov z Česka, Slovenska a Turecka. Naši CHALANI si vybojovali vo svojej kategórii 2. miesto, kde ich len o jediný bod predbehol tím z Českej republiky. Blahoželáme.