You are currently viewing Aby nám v škole dobre bolo …. (projektový deň 2023, V. A)

Aby nám v škole dobre bolo …. (projektový deň 2023, V. A)

  • Post category:r2019A

Témou nášho tohtoročného projektového dňa bolo duševné a fyzické zdravie. Aj pre nás, žiakov, je táto téma aktuálna a nesmierne dôležitá. Veľa o nej počúvame v médiách, čítame na internete. Ale žijeme ju?

O duševnom zdraví sme intenzívne diskutovali s odborníčkami z RÚVZ a CPP vo Zvolene. Kládli nám množstvo otázok, ktoré nás nútili zamýšľať sa. Naše odpovede reflektovali vlastné skúsenosti alebo skúsenosti ľudí z nášho okolia. S každou otázkou sa vynárala ďalšia a ďalšia. Veľmi rýchlo sme zistili ako všetko so všetkým ohľadom zdravia súvisí. Museli sme priznať, že nedokážeme úplne vypnúť a oddychovať, čo je pre naše telo nesmierne dôležité.

Po krátkej prestávke sme sa už prezlečení s karimatkou v ruke stretli v telocvični s kvalifikovanou inštruktorkou cvičenia Evkou. Precvičovali sme cviky na spevnenie a naťahovanie svalstva, ako aj cviky na zdravý chrbát. Každý cvik inštruktorka opísala a zdôvodnila jeho význam ako aj upozornila na správne dýchanie. Mnohí sme cítili svaly, o ktorých sme doteraz ani netušili, že ich máme. Evka nás povzbudzovala, aby sme cvičili pre seba a svoje zdravie.

Príjemne unavení a ponaťahovaní sme sa vrátili do triedy.